Polityka prywatności

Polityka Prywatności PPUH Krzyś
z dnia 02.06.2019r.

§1. Informacje ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych związanych z użytkowaniem formularzy kontaktowych i czata firmowego.

2. Użytkownikiem formularzy jest osoba fizyczna, która zakłada zamówienie usług – lub zapytanie dotyczące usług za pośrednictwem tychże technologii.

3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest PPUH Krzyś, Krzysztof Macioszek, os. Piastowskie 15b, 62-200 Gniezno, NIP 7840004819, tel. 794 653 286, email: pokoje.jedynka@gmail.com

4. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez PPUH Krzyś
email: pokoje.jedynka@gmail.com

5. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się za pośrednictwem:
– danych wprowadzonych dobrowolnie we wszelkiego rodzaju formularzach kontaktowych w obrębie całej strony oraz formularzach aplikacji czatu firmowego,
– poprzez zapisywanie plików cookies,
– poprzez gromadzenie logów serwerów przez hostingodawcę.

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytań ofertowych i zamówień usług.

2. Podanie w formularzu kontaktowym lub na czacie numeru telefonu lib adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt za pomocą tych kanałów w celach wskazanych w punkcie 1.

3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.

4. Brak wyrażenia zgody może mieć wpływ na brak możliwości obsłużenia zapytania/zamówienia.

5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione: Partnerom współpracującym – jeśli jest taka koneiczność wynikająca z zawartej umowy, oraz podwykonawcom – firmom księgowym, doradczym lub obsługującym systemy informatyczne.

§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

1. Dane osobowe zbierane w oparciu o Nnieniejszą politykę mogą obejmować:
▪ imię i nazwisko,
▪ numer telefonu kontaktowego,
▪ nazwę firmy,
▪ adres e-mail do kontaktu,

2. adresy IP,

3. adres www domeny, którą Użytkownik chce promować za pomocą usług Administratora.

4. Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.

5. Są to tylko i wyłącznie dane niezbędne do skutecznego obsłużenia zapytania ofertowego.

§3. Dane zbierane automatycznie

1. Podczas korzystania przez Użytkownika z naszej strony internetowej zbieramy także w sposób automatyczny dane. Zaliczają się do nich: nazwa domeny, adres IP, typ przeglądarki czy system operacyjny. Dane automatyczne zbieramy za pomocą plików coockies, systamu Google Analytics, oraz systemu HotHJar.

2. Pliki cookies są plikami wysyłanymi do komputera lub innego urządzenia Użytkownika w czasie przeglądania strony internetowej,

3. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
a) poprawę jakości usług,
b) poprawę jakości i trafności wyników wyszukiwania,
c) tworzenie statystyk,
d) tworzenie preferecji wyszukiwania użytkownika,
e) utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika.

4. Użytkownik strony internetowej może się nie zgodzić na wykorzystanie plików cookies, poprzez ich zablokowanie.

5. Użytkownik, który zastosuje blokadę plików coockies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Proces ten może się różnić w zależności od posiadanej przeglądarki.

6. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien usunąć je ręcznie bądź wybrać w przeglądarce odpowiednie ustawienia.

7. Zablokowanie lub usunięcie wspomnianych plików może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie niektórych elementów strony.

8. HotJar to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej.

9. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku HotJar powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

10. Google Analytics to system analityczny, zapewniający wgląd w dane dotyczące ruchu na stronie internetowej, a także danych demograficznych użytkowników.

11. Uytkownik, który nie wyraża zgody na działanie Google Analytics powinien zastosować blokadę cookies.

12. Serwis korzysta także z kodów remarketingowych Google AdWords/Google Analytics. Kody do używane do tworzenia list remerketingowych umożliwiających tworzenie spersonalizowanych reklam w sieci reklamowej Google i wyszukiwarce Google.

§4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– zmiany danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień związanych z danymi osobowymi należy zgłaszać zapytania na adres mailowy: pokoje.jedynka@gmail.com

3. Prośby są wykonywanie niezwłocznie, ale należy mieć na uwadze, że mogą mieć one wpływ na prawidłową realizację zapytania ofertowego.

§5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to wymagane regulacje prawne, oraz np. księgowo rachunowe, a także, ze zwględu na realizację celów.

§6. Obowiązki Administratora

Jako Administrator Danych – PPUH Krzyś – zwobowiązujemy się podjąć wszelkie środki zabezpieczające przetwarzane dane osobowe, podjemując stosowne kroki, w tym:
– zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, zniszczeniem.
– kontrola nad prawidłowością przetwarzania danych,
– stworzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych,
– zastosowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa informatycznego, dotyczącej m.in. sposobów szyfrowania danych na komputerach, i innych rozwiązań zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych.
– prowadzenie dokumentacji i procedur mających na celu zabezpiecznie danych -w tym Polityki Bezpieczeństwa Danych, Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.